Https://www.profimix.shop

Prigovor potrošača

OBAVIJEST
o načinu zaprimanja prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu podnijeti osobno u poslovnim prostorijama Obrta za usluge Profi Mix na adresi:
Kralja Zvonimira 1a, Pirovac
ili pismeno na adresi:
Obrt za usluge Profi Mix, Kralja Zvonimira 1a, 22213 Pirovac,
ili putem elektroničke pošte na adresu: profimix@net.hr.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Profi Mix će Vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.